понеделник, 25 февруари 2013 г.

ПАРТИИТЕ ВЪВ ВАРНА - ИНВЕНТАР НА (ЗЛО)УПОТРЕБИ


През 2011 г., непосредствено преди втория тур на местните избори, представители на десните партии подписаха споразумение в подкрепа на тогавашния кандидат на ГЕРБ Кирил Йорданов. Те и до този момент на практика участват в управлението на града като:
-     централна общинска администрация – зам. кметове, шефове на дирекции, общински предприятия, отдели и експерти;
-         районна администрация - кметове, заместници, главни секретари, шефове на дирекции и отдели в системата на районните администрации;
-          ръководни длъжности в Общинския съвет - председатели на комисии;
-      упълномощени представители на Община Варна в дружествата с общинско участие: „Водоснабдяване и канализация“ ООД, „Спортен комплекс – Варна“ АД, „Овергаз – Изток“ АД, „Варна Ефкон“ ООД;
-        контрольори на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І ВарнаЕООД, контрольора на Диагностично консултативен център І – “Света Клементина” – ВарнаЕООД, Диагностично консултативен център Свети Иван Рилски” – Аспарухово - ВарнаЕООД, Диагностично консултативен център ІІІ ВарнаЕООД, Диагностично консултативен център V Варна – „Света ЕкатеринаЕООД, Диагностично консултативен център Чайка ВарнаЕООД, “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Д. Стаматов” – ВарнаЕООД, Специализирана болница по очни болести за активно лечение ВарнаЕООД, Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – “Д-р Марко Марков” – ВарнаЕООД, Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания ВарнаЕООД, Дентален център І ВарнаЕООД, ОбредиЕООД, Дезинфекционна станцияЕООД, ЖилфондЕООД Варна
-         членовете на Съвета на директорите на Паркинги и гаражи ВарнаЕАД, „Дворец на културата и спортаЕАД Варна, Ученическо и столово храненеЕАД, Стопанска и спомагателна дейностЕАД, ПазариЕАД...
Списъкът може да бъде продължен, но и от това е достатъчно да се добие представа за системата и мащабите на общинското управление. Де юре през последните три години партиите от „традиционната десница“ управляват града и трябва да отговарят за неговото състояние в момента. Преди тях десетина години същите функции изпълняваха партиите от „традиционната левица“... И всички те са „неми“ и „безпомощни“ свидетели на масовите всекидневни протести. Никоя партия не си и помисли да оттегли своите представители от постовете, на които са избрани или назначени. Вместо това продължават пасивно да инкасират нарастващата омраза на протестиращите и кротко да си ползват екстрите на властта. Заслужава ли си? Очевидно е, че да, но как се случва това във Варна - като че ли не е добре обяснено.
Призивите за изолиранeто на партиите от обществения живот обаче са опасни. Резултатите у нас и по света обикновено са зловещи – авторитарно управление и тоталитарна система. Без партиите няма как да минем. Ако ги напъдим, това няма да направи живота ни по-справедлив. На тях трябва да им се търси отговорност, като на зрели субекти, които са „необходимото зло“ в публичния живот.
Ето защо е редно исканията за оставка да не са единствено към кмета, а и към онези, които са партийно избрани, назначени или са се заклели да упражняват общинското управление: съветници, общинската и районни администрации, контрольори на фирми, управители на общински предприятия, представители в Съвета на директори в общински и смесени дружества и т. н. От тях зависят твърде много неща, които ни бъркат в джоба. Ако партиите реагират неадекватно на събитията, както е в момента, гражданите да проявят компромис и да им помогнат да заемат позиция. Компромиси по отношение на резултатите от техните действия обаче – не трябва да има.