петък, 28 март 2014 г.

2019: ДИЛЕМАТА У НАС НЕ Е ИЗТОК - ЗАПАД, А СЕВЕР - ЮГ
„Гордея се с това, че Варна е единствения град-кандидат от източната част на страната. В този смисъл за мен битката вече е между Източна и Западна България". Страхувам се, че уважаемият сър Боб Скот не е съвсем прав. Основната дилема с големи икономически и обществени последици е между Северна и Южна България. Линията Изток - Запад у нас е нещо, за което се досещаме, но не можем със сигурност и точност да назовем и обозначим - като границата на е-кането и я-кането в диалектите.
Ако Европейска столица на културата стане град от южната страна на Балкана, инфраструктурни проекти, като магистрала "Хемус", ще отидат за дълго във фризера. Освен това Председателството на България на ЕС през втората половина на 2018 г. така или иначе ще привлече сериозен публичен финансов ресурс и обществено внимание към столицата. Да не забравяме, че правителството трябва в скоро време да се ангажира с конкретна прогноза за размера на средствата, които ще осигури за инфраструктура и културна програма на спечелилия български кандидат. Така поне препоръчва в доклада си от първия етап в надпреварата международното жури. Ето защо, обективно, ако се търси баланс на цялостното развитие на страната ни, европейската столица на културата трябва да е на север от Балкана. Така ще се противодейства на ускоряващата се центрофуга у нас. Опасно за всички е относително най-резултатната човешка активност да се ограничава във все по-малък периметър. Заедно с това се задълбочават драматично различията с останалата част на страната, където много повече наши съграждани вегетират без здравословна лична и обществена перспектива.
Варна и Велико Търново ще трябва да се нагърбят с много по-голяма отговорност за да убедят международното жури, че са по-достойни кандидати от привилегированите София и Пловдив. Двата града са "обречени" да ползват екстрите на по-добрата си инфраструктура, по-високо заплатен труд  и гарантираните инвестиции, свързани с  предстоящото председателство на България на ЕС. А това не е никак маловажно. Дано отговорните експерти вземат под внимание в преценките си този аргумент, защото в случая не става дума само за престижа на определен град. Спечелилият български град кандидат ще наклони в една или друга посока развитието на цели сектори в националната ни икономика през следващите седем години. А за всички е по-добре тя да е максимално балансирана териториално. В противен случай има опасност всички заедно да се катурнем неизвестно къде и с неясно какви последици.