неделя, 18 октомври 2015 г.

ВАРНЕНСКИТЕ КАНДИДАТ КМЕТОВЕ С ПУБЛИКУВАНИ ПРОГРАМИ СА МАЛЦИНСТВО

Няколко дни преди местните избори във Варна си направих труда да проуча как десетте кандидати са представили своите идеи за управлението на града. Освен билбордовете, афишите, флаерите и телевизионните дебати очаквах да намеря публикувани техните програмни намерения, да ги съпоставя и да преценя за всеки доколко е готов да управлява. На пръв поглед това е логична, но реално трудно изпълнима задача. Оказа се, че две трети от кандидатите за кметове не са документирали опита си да обяснят своята визия за бъдещето на Варна. За да съдържа максимална обективност проучването беше осъществено с търсачката google, като за всеки от участниците в надпреварата беше зададено търсене по следните ключови думи „име (политическа сила) КАНДИДАТ ЗА КМЕТ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“. Допълнително потърсихме в личните им сайтове, блогове, както и в сайтовете на политическите партии, издигнали кандидатурите. Оттам бяха подбрани онези идеи, които са в правомощията на кмета и имат конкретен, измерим характер;
Анализът беше систематизиран в 22 теми на управлението:  
Данъци
Инфраструктура
Инвестиции
Управление на общинската собственост
Работа по европрограми
Обществен ред
Екология
Сметопочистване
Бездомни кучета
Транспорт
Водоснабдяване и канализация
Обществени поръчки
Административни услуги
Туризъм
Работни места
Социални услуги
Здравеопазване
Образование
Култура
Спорт
Достъп до информация
Комуникация и диалог.
Как са представили своите програми кандидатите, подредени по азбучен ред?  
Анелия Клисарова (инициативен комитет) не е създала собствен сайт за популяризиране на кандидатурата си. В сайта на основната политическата сила, която я подкрепя http://bsp-varna.info/ също отсъстват системно представени идеи за управлението на града. От него успях да намеря споделени идеи по три от изброените теми:
Административни услуги: Повече електронни услуги в община Варна, за да може документите да се следят онлайн.
Социални услуги: Професионално обучение и заетост за хора с увреждания. Създаване на дневни центрове за тях. Квота в щатното разписание на общински фирми и предприятия за хората с увреждания.
Образование: Всяко училище да си е в собствена сграда, да има един директор и задължително физкултурен салон. Целодневно обучение във всички варненски училища.
Данаил Папазов (коалиция „Живот за Варна”) е създал собствен сайт http://dpapazov.com/ с публикувана управленска програма. Ето и темите, по които в който е представил свои идеи:
Инфраструктура: Втори мост над канала. Асфалтирането на улиците ще започне от периферията, от крайните квартали.
Инвестиции: Повишашаве на енергийната ефективност на общинските фирми.
Обществен ред: Денонощен видеоконтрол. Ефективен контрол по строителството. Обезопасяване на туристическите комплекси.
Транспорт: Извеждане на транзитния и тежкотоварен трафик извън града. Интелигентна система за управление на транспорта. Зареждащи станции за електромобили.
Обществени поръчки: Достъп на МСП до пазара на обществените поръчки и общински процедури.
Административни услуги: Оптимизиране на щата на общинската администрация. Ревизия на общинските такси. Софтуер за сигнали на граждани и движение на преписките. Разширяване на правомощията на районните кметове.
Туризъм: Съвременни модели за развитие на туризма: конгресен, културен, исторически, спортен, балнео, образователен, повече пасажерски връзки, повишаване на административния капацитет на администрацията.
Социални услуги: Партньорство със специализираните предприятия на хора с увреждания. Усъвършенстване на системата за социален патронаж. Картите за пенсионерите да са за две автобусни линии
Образование: Целодневна организация на обучението на ученици от 1 до 7 клас.
Култура: Развитие на културните и творчески индустрии.По-добро сезонно разпределение на културните събития.
Спорт: Методика за подпомагане на клубовете за високо спортно майсторство. Развитие на спортния туризъм. Спортно игрище в кв. Галата.
Комуникация и диалог: Бранд на Варна.
Теми, по които няма достатъчно конкретни и измерими предложения: данъци,  управление на общинската собственост, работа по европрограми,  екология, сметопочистване, бездомни кучета, водоснабдяване и канализация, работни места, здравеопазване, достъп до информация.
Димитър Карбов (Национален фронт за спасение на България). Не е намерен сайт на кандидата за кандидата и информация за управленска програма в сайта на политическата сила, която представлява.
Иван Портних (ГЕРБ). Не е намерен сайт на кандидата за кандидата и информация за управленска програма в сайта на политическата сила, която представлява.
Кирил Йорданов (коалиция „Кирил Йорданов – Кметът на Варна“). Кандидатът има личен сайт http://kirilyordanov.bg/. Няма публикувана цялостна управленска  програма. Представените данни са извлечени от информацията в сайта.
Инфраструктура: Асфалтиране на улици и канализация във Виница.
Административни услуги: Обособяването на Виница като самостоятелна административна единица.
Спорт: Възобновяване на ученицеските състезания. Категоризация на на спортните зали и уеднаквяване на наемите в тях. Назначаване на специален организатор към районните кметства, който да координира взаимоотношенията между спортните среди, училищата и общината Изграждане на открита спортна площадка във Виница.
Костадин Костадинов (коалиция „Варна”). Има публикувана програма в официалния си личен блог http://kostadin.eu/. Ето и темите, по които в който е публикувал свои идеи:
Инфраструктура: Подпомагане на санирането на панелни жилища. Втора пешеходна зона – Катедралата – ул. „Шкорпил“ – Общината – Морска Градина. Събаряне на всички незаконни сгради, без разлика от вид и размер. Цялостно преасфалтиране на основните булеварди във Варна и улиците в периферията. Разширяване на бул. „Цар Освободител“ (до летището) и ул. „Хр. Смирненски“. Пробива на бул. „Левски“. Решаване на проблема с „дупката“. 
Управление на общинската собственост: Одит на общината – от 1999 до 2015 година
Екология: Почистване на акваторията във Варненския залив и Варненското езеро. Цялостно почистване и възстановяване на Морската градина.
Сметопочистване: Нова методика за изчисляването на таксата и намаляване на промилите за гражданите
Транспорт: Забрана на каруците в града. Паркинг на площад Мусала и до Общината. Сезонни обществени паркинги под Аспарухов мост с ниска такса за престой. 
Административни услуги: Всички документи ще се получават на домашен адрес чрез общински куриер срещу такса на цена равна на билет за градски транспорт. Звено за контрол и санкции при просрочване на преписки. Намаляване броя на заместник-кметовете и на администрацията. Повече права на районните кметове и архитекти. 
Здравеопазване: Възстановяване на училищното здравеопазване.
Култура: Нови терени за православни храмове. Разкриване и консервиране на Джанавар тепе, Караач теке и др.
Достъп до информация: „Всеки ден – приемен ден“. Премахване на пропускателния режим в общината. Цялата информация до общината от страна на гражданина чрез интернет.
Комуникация и диалог: Подпомагане на НПО.
Теми, по които няма достатъчно конкретни и измерими предложения: данъци, инвестиции, туризъм, работни места, социални услуги, работа по европрограми, обществен ред, бездомни кучета, водоснабдяване и канализация, обществени поръчки, образование, спорт
Меглена Темелкова-Бакалова (АБВ). Не е намерен сайт на кандидата за кандидата и информация за управленска програма в сайта на политическата сила, която представлява. 
Младен Младенов (Национална републиканска партия). Не е намерен сайт на кандидата за кандидата и информация за управленска програма в сайта на политическата сила, която представлява.
Радостин Морфов (Движение за радикална промяна „Българската пролет”).  Не е намерен сайт на кандидата за кандидата и информация за управленска програма в сайта на политическата сила, която представлява.
Чавдар Трифонов (коалиция „Реформатори и Патриоти - Решението за Варна”). Има личен сайт http://chavdartrifonov.com/. Няма публикувана цялостна управленска програма. Има представени ангажименти и идеи от срещи с граждани по следните теми: 
Данъци: Процент от корпоративния данък и от данъка върху доходите на физически лица да остават в общините. Облекчения за дарителите чрез лостовете, които има общината – намаление на данък сгради и такса смет с решение на Общинския съвет
Инфраструктура: Ново пристанище в района на Варна Запад.. Пробив на бул. „Левски” до крайезерния път. Изграждането на нов околовръстен път. Нов Младежки дом. Създаването на малки по мащаб общински дружества в районите, които да работят по закърпване на дупки на паркинги и малките улички, ремонти на спортни и детски площадки, както и да реагират на сигнали на граждани. 
Инвестиции: Изграждане на газов хъб край Варна. Създаване на нова индустриална зона на север от Варна.
Управление на общинската собственост: Да се сложи край на търговските мнозинства в ОС.
Работа по европрограми: Приоритетно осигуряване на  програма „Хоризонт 2020” и Плана Юнкер
Обществен ред: По-активно ангажиране на общинската полиция с обществения ред в курортите.
Екология: Повече тролеи, защото са екологични.
Транспорт: Синя зона и контрол върху неправилното паркиране. Изграждане на 12 обществени паркинга чрез концесия. 
Административни услуги: Отворена дигитална община, без опашки и дори без гишета. Район „Приморски” да се раздели на две части – градска и курортна. Районните администрации да имат възможност да управляват бюджети.
Туризъм: Преодоляване на сезонността, удължаване на туристическия сезон и увеличаване на средния приход от нощувка и турист. Туризъм, който носи повече приходи
Работни места: Изграждането на високотехнологичен парк с капацитет от 5000 работни места. Подкрепа на startup предприемаческите проекти,
Здравеопазване: Освобождаване от димидент на ДКЦ и ползването му за инвестиции за подобряване на услугите. Предоставяне на жилища за лекари при преференциални условия. МБАЛ „Св. Анна” Възстановяване на общинския дял до 50% в МБАЛ „Св. Анна”. 
Образование: Създаването на нова дирекция „Младежки дейности“, която да координира инициативите на Варна 2017. 
Култура: Добре структуриран културен календар в партньорство с туризма.
Спорт: Нова Спортна зала в сегашния комплекс Черно море. Училищните дворове да се превърнат в центрове за масов спорт. Изграждане на още два плувни комплекса. Възстановяване на плувното състезание „Варненско лято”
Теми, по които няма достатъчно конкретни и измерими предложения и е добре да се произнесе с конкретни идеи през следващите дни: сметопочистване, бездомни кучета, водоснабдяване и канализация, обществени поръчки, социални услуги, достъп до информация, комуникация и диалог.

Прегледът на информацията за управлението на Варна показва, че повече от половината от кандидатите не са представили план за действия ако бъдат избрани.
Най-активно са представени следните теми:
-          Административни услуги – всички петима, представили свои идеи (Анелия Клисарова, Данаил Папазов, Кирил Йорданов, Костадин Костадинов и Чавдар Трифонов)
-          Инфраструктура, Транспорт,  Култура (Данаил Папазов, Кирил Йорданов, Костадин Костадинов и Чавдар Трифонов)
-          Спорт (Данаил Папазов, Кирил Йорданов и Костадин Костадинов).
Най-слабо коментирани са:
-          Бездомните кучета;
-          Водоснабдяване и канализация;
-          Достъп до информация;
-          Комуникация и диалог;
-          Работни места;
-          Обществени поръчки;
-          Сметопочистване;
-          Работа по европрограми.
Символичната класация на кметовете, представили досега идеите си за управлението на града по теми изглежда по следния начин:

Чавдар Трифонов – 15 теми
Данаил Папазов – 12 теми
Костадин Костадинов – 10 теми
Анелия Клисарова – 3 теми
Кирил Йорданов – 3 теми
Димитър Карбов – 0 теми
Иван Портних – 0 теми
Меглена Темелкова-Бакалова – 0 теми
Младен Младенов – 0 теми
Радостин Морфов – 0 теми

    Изборите освен състезание са и дебат, включително и споделяне на идеи.  Дефицитите в комуникацията с избирателите все още има шанс да бъдан компенсирани в останалите дни. Естествено, за да се случи това кандидатите и гражданите ще трябва да положат усилия и всяка от страните да извърви своя път. А след седмица ще знаем дали зад доверието, гласувано на определен кандидат стоят конкретни обещания или се крепи върху други съображения...