четвъртък, 26 април 2018 г.

 ЗА МУЗИКАЛНИТЕ СЪСТАВИ В БНР


Музикантите от БНР протестират заради ниските заплати. По този повод се оспорва смисъла на съществуването им или се призовават да излязат на пазара. Преди да се отсъди каквото и да е, добре е да се знае, че обществените медии селектират, систематизират, съхраняват и популяризират аудиовизуалната памет на нацията. Днес всеки с един клик може неуморно да създава всякакво публично съдържание. Това неизбежно прави мисията на БНР и БНТ още по-отговорна. Лекомисленото поведение спрямо съхраняването на памет и идентичност доведе до огромни липси на съвременно изкуство в художествените музеи. Грижливо събраните библиотечни фондове също оредяват. И ако това не бъде прозряно от ръководството на БНР и отговорните по-висши институции, разрушенията ще излязат извън контрол.