четвъртък, 21 януари 2021 г.

ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА ВЪВ ВАРНА

Публичната подкрепа за културата във Варна се споделя между държавата и местната власт. Държавното финансиране е насочено към музеите, читалищата, библиотеките, училище "Добри Христов", операта, драматичния и кукления театър.  Общинският бюджет финансира местни дейности и инициативи - ансамбли, фестивали, градски празници. Често подпомага и държавните културни институти. 

В местния бюджет облика на културната политика оформят дейностите:

  1.          Оркестри и ансамбли;
  2.          Читалища;
  3.          Музеи;
  4.          Библиотеки;
  5.          ОФД /оперно-филхармонични дружества - театри и музикални ансамбли/;
  6.          Международни програми;
  7.          Други дейности.

Най-важно значение имат "Други дейности". Там са Фонд Култура, издръжката на местната културна администрация, както и други местни активности, като фестивали, градски празници, естетизация на градската среда и др.

През последните четири години относителният дял на общинското финансиране в седемте ключови дейности намалява.  


Графиката илюстрира оттеглянето на местната власт от културата. Пресен е и пернишкият случай със съкращенията в местните културни институти за сметка на "внос" от столицата. Изкусително е някак си. Общината се освобождава от непопулярно бреме и осигурява достъп до по-добро съдържание. 

Само че нещата в културата и изкуствата не са толкова еднозначни. Представянето на по-добри спектакли и концерти, внесени отвън, няма да направи Перник по-културен град. Това е само "връх на айсберга". Високото културно равнище е плод на локални всекидневни артистични и образователни активности от най-различен порядък. Културният напредък се гради с посветена грижа, реалистични цели, измерими показатели, адекватни оценки на въздействието...

Един по-детайлен поглед към Варна показва, че през 2017-2021 г. местните приходи растат с 27%. Обратно, общите разходи за основните активности в културата са с 16% по-малко. Намалява и относителният им дял: от 3,2% през 2017 г. на 2,1% в плана за 2021 г. Не се очертават и устойчиви тенденции. 


Представените данни за Варна са своеобразна червена лампа. Реалното оттегляне на местната власт от културния живот е на практика отказ от поддържане на собствена идентичност. Дали предстоящото приемане на общинския бюджет за култура ще коригира неблагоприятната тенденция? Предстои да видим.