вторник, 18 май 2021 г.

ЗА НАГРАДИТЕ „ВАРНА“

Награда „Варна“ е замислена в далечната 1965 г. С решение на Изпълкома на Варненския градски народен съвет /дн. Общинската администрация/ се учредява награда за стимулиране на творчеството на местните автори. Информация за отличията е систематизирана от 1972 г. насам. През 1979 г.  е създаден специален Статут, променян през 1884 г. и обновяван през 2004-2007 г.[1]

Първоначално с наградите изцяло е ангажирана общинската администрация. След 1989 г. в процедурата все по-активно участват творчески съюзи и сдружения, организации и граждани. Специално жури, избрано от Общинския съвет, оценява с тайно гласуване приноса на кандидатите. То се потвърждава с явно гласуване от Постоянната комисия "Култура и духовно развитие" и от Общинския съвет.  

Консумирането на предложения все по-успешно имитира оценки. Отговорностите се размиват. Вместо да се регистрират постижения, се измерват активности.

В 50 годишната си история са връчени над 330 награди. Ето и тяхното разпределение по десетилетия:


Девалвацията е очевидна. В сегашния си вид определянето на Награди „Варна“ наподобява повече състезателна игра. Реалният принос на творците остава на заден план. Един нов Статут, с по-ангажирано и експертно ориентирано отношение от страна на местната администрация и Общинския съвет, трябва да намести разбърканите пластове. За целта е необходима здравословна комбинация от наблюдения, анкети, предложения, препоръки, оценки...  


[1] Дряновски, Борислав. Носители на Награда Варна, Издателство Славена. 2010


Няма коментари:

Публикуване на коментар